<output id="1qvsx"><rp id="1qvsx"><bdo id="1qvsx"></bdo></rp></output>
    <big id="1qvsx"></big>
   1. <acronym id="1qvsx"><label id="1qvsx"><listing id="1qvsx"></listing></label></acronym>
   2. <td id="1qvsx"><ruby id="1qvsx"></ruby></td>

    混合型基金

    產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
    東方龍混合 2022-04-29 1.2621 3.2736 2.61 2004-11-25 開放 開放
    東方精選混合 2022-04-29 1.7032 5.2190 2.39 2006-01-11 開放 開放
    東方策略成長混合 2022-04-29 4.3048 4.3048 2.00 2008-06-03 開放 開放
    東方核心動力混合A 2022-04-29 1.5829 1.8599 1.93 2009-06-24 開放 開放
    東方核心動力混合C 2022-04-29 1.5868 1.5868 1.93 2022-01-27 開放 開放
    東方新能源汽車主題混合 2022-04-29 3.0128 3.4728 4.55 2018-06-21 開放 開放
    東方多策略靈活配置混合A 2022-04-29 0.8440 1.0140 3.38 2014-05-21 開放 開放
    東方多策略靈活配置混合C 2022-04-29 1.2651 1.4351 3.38 2015-11-13 開放 開放
    東方新興成長混合 2022-04-29 2.1130 2.1130 1.30 2014-09-03 開放 開放
    東方主題精選混合 2022-04-29 1.4086 1.4086 4.05 2015-03-23 開放 開放
    東方睿鑫熱點挖掘混合A 2022-04-29 1.1791 1.1791 3.71 2015-04-15 開放 開放
    東方睿鑫熱點挖掘混合C 2022-04-29 1.0909 1.0909 3.71 2015-04-15 開放 開放
    東方惠新靈活配置混合A 2022-04-29 0.7939 1.0241 4.16 2015-04-21 開放 開放
    東方惠新靈活配置混合C 2022-04-29 0.7931 2.0370 4.15 2015-11-20 開放 開放
    東方鼎新靈活配置混合A 2022-04-29 1.5835 1.5835 0.69 2015-04-21 開放 開放
    東方鼎新靈活配置混合C 2022-04-29 1.5867 1.5867 0.69 2016-04-20 開放 開放
    東方新策略靈活配置混合A 2022-04-29 1.3028 1.3028 0.80 2015-05-26 開放 開放
    東方新策略靈活配置混合C 2022-04-29 1.3223 1.3223 0.80 2015-11-13 開放 開放
    東方新思路靈活配置混合A 2022-04-29 1.3832 1.3832 2.28 2015-06-25 開放 開放
    東方新思路靈活配置混合C 2022-04-29 1.3462 1.3462 2.28 2015-06-25 開放 開放
    東方新價值混合A 2022-04-29 1.3188 1.3188 1.21 2015-07-03 開放 開放
    東方新價值混合C 2022-04-29 1.1762 1.1762 1.21 2015-11-20 開放 開放
    東方創新科技混合 2022-04-29 1.8830 1.8830 3.91 2015-09-08 開放 開放
    東方互聯網嘉混合 2022-04-29 0.9756 0.9756 2.26 2016-04-06 開放 開放
    東方盛世靈活配置混合A 2022-04-29 1.4429 1.4429 0.56 2016-04-15 開放 開放
    東方盛世靈活配置混合C 2022-04-29 1.4426 1.4426 0.56 2020-06-11 開放 開放
    東方區域發展混合 2022-04-29 1.1589 1.1589 3.61 2016-09-07 開放 開放
    東方岳靈活配置混合 2022-04-29 1.3327 1.6823 1.75 2016-09-22 開放 開放
    東方民豐回報贏安混合A 2022-04-29 1.0271 1.0416 0.38 2017-09-13 開放 開放
    東方民豐回報贏安混合C 2022-04-29 1.0138 1.0268 0.39 2017-09-13 開放 開放
    東方周期優選靈活混合 2022-04-29 0.7910 0.7910 2.54 2017-03-15 開放 開放
    東方支柱產業靈活配置混合 2022-04-29 0.9971 0.9971 3.72 2017-05-22 開放 開放
    東方價值挖掘靈活配置混合A 2022-04-29 1.0557 1.1107 1.20 2017-05-17 開放 開放
    東方價值挖掘靈活配置混合C 2022-04-29 1.0503 1.0503 1.18 2019-08-07 開放 開放
    東方成長收益靈活配置混合A 2022-04-29 1.2544 1.6568 0.71 2018-01-17 開放 開放
    東方成長收益靈活配置混合C 2022-04-29 1.2592 1.2592 0.71 2019-08-07 開放 開放
    東方量化成長靈活 2022-04-29 1.3624 1.3624 2.57 2018-03-21 開放 開放
    東方人工智能主題混合 2022-04-29 0.8978 0.8978 2.96 2018-06-07 開放 開放
    東方量化多策略混合A 2022-04-29 0.8767 0.8767 2.00 2019-02-22 開放 開放
    東方量化多策略混合C 2022-04-29 0.8772 0.8772 2.00 2022-01-06 開放 開放
    東方城鎮消費混合 2022-04-29 1.1537 1.1537 3.55 2019-05-27 開放 開放
    東方成長回報平衡混合 2022-04-29 1.2507 1.6732 1.18 2019-08-02 開放 開放
    東方欣利混合A 2022-04-29 1.0293 1.0293 0.94 2020-06-18 開放 開放
    東方欣利混合C 2022-04-29 1.0217 1.0217 0.94 2020-06-18 開放 開放
    東方欣益一年持有期混合A 2022-04-29 0.9288 0.9788 0.73 2020-09-02 開放 開放
    東方欣益一年持有期混合C 2022-04-29 0.9210 0.9710 0.72 2020-09-02 開放 開放
    東方中國紅利混合 2022-04-29 1.0075 1.0075 2.70 2020-09-30 開放 開放
    東方鑫享一年持有期混合A 2022-04-29 0.8514 0.8514 3.99 2021-05-19 開放 開放
    東方鑫享一年持有期混合C 2022-04-29 0.8474 0.8474 3.99 2021-05-19 開放 開放
    東方品質消費一年持有期混合A 2022-04-29 0.6571 0.6571 1.56 2021-07-08 開放 開放
    東方品質消費一年持有期混合C 2022-04-29 0.6550 0.6550 1.57 2021-07-08 開放 開放
    東方汽車產業趨勢混合A 2022-04-29 0.7959 0.7959 5.33 2022-02-09 開放 開放
    東方汽車產業趨勢混合C 2022-04-29 0.7951 0.7951 5.34 2022-02-09 開放 開放
    東方創新成長混合A 2022-04-29 0.9999 0.9999 0.03 2022-04-19 封閉期 關閉
    東方創新成長混合C 2022-04-29 0.9998 0.9998 0.03 2022-04-19 封閉期 關閉
    東方啟明量化先鋒混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金終止 關閉
    東方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金終止 關閉
    東方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金終止 關閉
    東方大健康混合 2019-12-17 1.0063 1.0063 0.00 2016-02-04 基金終止 關閉

    債券型基金

    產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
    東方強化收益債券 2022-04-29 1.2527 1.5327 0.55 2012-10-09 開放 開放
    東方穩健回報債券A 2022-04-29 1.283 1.449 0.08 2008-12-10 開放 開放
    東方穩健回報債券C 2022-04-29 1.283 1.283 0.08 2020-05-14 開放 開放
    東方雙債添利債券A 2022-04-29 1.1949 1.7048 1.28 2014-09-24 開放 開放
    東方雙債添利債券C 2022-04-29 1.1856 1.6648 1.28 2014-09-24 開放 開放
    東方添益債券 2022-04-29 1.2942 1.4272 0.02 2014-12-15 開放 開放
    東方永興18個月定期開放債券A 2022-04-29 1.1163 1.2883 0.13 2016-11-02 封閉期 關閉
    東方永興18個月定期開放債券C 2022-04-29 1.1051 1.2631 0.13 2016-11-02 封閉期 關閉
    東方臻享純債債券A 2022-04-29 1.1090 1.2632 0.02 2016-11-28 開放 開放
    東方臻享純債債券C 2022-04-29 1.0571 1.3646 0.02 2016-11-28 開放 開放
    東方臻選純債A 2022-04-29 1.0406 1.2576 0.02 2018-08-24 開放 開放
    東方臻選純債C 2022-04-29 1.0796 1.6236 0.03 2018-08-24 開放 開放
    東方臻寶純債A 2022-04-29 4.0730 4.1000 0.03 2018-08-08 開放 開放
    東方臻寶純債C 2022-04-29 1.1551 1.1821 0.03 2018-08-08 開放 開放
    東方永泰純債1年定期開放債券A 2022-04-29 1.0916 1.0916 -0.05 2019-01-18 封閉期 關閉
    東方永泰純債1年定期開放債券C 2022-04-29 1.0773 1.0773 -0.06 2019-01-18 封閉期 關閉
    東方卓行18個月定開債券A 2022-04-29 1.0051 1.0151 0.04 2019-12-27 封閉期 開放
    東方卓行18個月定開債券C 2022-04-29 1.0043 1.0123 0.04 2019-12-27 封閉期 開放
    東方永悅18個月定開債券A 2022-04-29 1.0166 1.0166 0.16 2020-05-09 封閉期 關閉
    東方永悅18個月定開債券C 2022-04-29 1.0086 1.0086 0.15 2020-05-09 封閉期 關閉
    東方臻慧純債債券A 2022-04-29 1.0176 1.0757 0.03 2020-05-21 開放 開放
    東方臻慧純債債券C 2022-04-29 1.0172 1.0739 0.02 2020-05-21 開放 開放
    東方臻萃3個月定開債券A 2022-04-29 1.0350 1.1080 0.12 2020-05-21 封閉期 關閉
    東方臻萃3個月定開債券C 2022-04-29 1.0327 1.1057 0.12 2020-05-21 封閉期 關閉
    東方恒瑞短債債券A 2022-04-29 1.0385 1.0385 0.01 2020-12-16 開放 開放
    東方恒瑞短債債券B 2022-04-29 1.0387 1.0387 0.01 2020-12-16 開放 開放
    東方恒瑞短債債券C 2022-04-29 1.0329 1.0329 0.00 2020-12-16 開放 開放
    東方可轉債債券A 2022-04-29 1.0157 1.0607 1.59 2021-03-04 開放 開放
    東方可轉債債券C 2022-04-29 1.0158 1.0558 1.60 2021-03-04 開放 開放
    東方興潤債券A 2022-04-29 0.9539 0.9539 0.93 2021-08-05 開放 開放
    東方興潤債券C 2022-04-29 0.9534 0.9534 0.92 2021-08-05 開放 開放
    東方中債1-5年政策性金融債A 2022-04-29 1.0081 1.0211 0.04 2021-08-13 開放 開放
    東方中債1-5年政策性金融債C 2022-04-29 2.1744 2.4294 0.04 2021-08-13 開放 開放
    東方臻善純債債券A 2022-04-29 1.0184 1.0184 0.02 2021-09-17 開放 開放
    東方臻善純債債券C 2022-04-29 1.0174 1.0174 0.01 2021-09-17 開放 開放
    東方永熙18個月定期開放債券A 2020-06-29 1.1297 1.1297 0.01 2016-12-27 基金終止 關閉
    東方永熙18個月定期開放債券C 2020-06-29 1.1156 1.1156 0.00 2016-12-27 基金終止 關閉
    東方永潤債券A類 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金終止 關閉
    東方永潤債券C類 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金終止 關閉
    東方穩定增利債券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金終止 關閉
    東方穩定增利債券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金終止 關閉
    東方臻馨債券型A 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金終止 關閉
    東方臻馨債券型C 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金終止 關閉
    東方臻悅純債債券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉
    東方臻悅純債債券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉

    保本型基金

    產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
    東方贏家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金終止 關閉
    東方榮家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金終止 關閉
    東方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金終止 關閉

    貨幣型基金

    產品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時間 申購狀態 定投狀態
    東方金賬簿貨幣A 2022-04-29 0.7254 2.087% 2006-08-02 開放 開放
    東方金賬簿貨幣B 2022-04-29 0.7923 2.333% 2014-10-22 開放 開放
    東方金元寶 2022-04-29 0.4570 1.788% 2015-11-23 開放 關閉
    東方金證通A 2022-04-29 0.4405 1.626% 2016-03-18 開放 關閉
    東方金證通B 2022-04-29 0.5066 1.870% 2020-08-12 開放 關閉
    777米奇色狠狠888俺也去
    <output id="1qvsx"><rp id="1qvsx"><bdo id="1qvsx"></bdo></rp></output>
      <big id="1qvsx"></big>
     1. <acronym id="1qvsx"><label id="1qvsx"><listing id="1qvsx"></listing></label></acronym>
     2. <td id="1qvsx"><ruby id="1qvsx"></ruby></td>